This event has already occurred
Save to your Calendar

Velkommen til gudstjeneste i Salemkirken. Søndagsgudstjenesten er vår storsamling for alle generasjoner. Vi starter sammen og så vil barna gå til Barnekirken.