Et av våre hovedsatsingsområder er i den lille landsbyen Valea Seaca i Romania, ca 40 mil nord for hovedstaden Bucuresti.
Vinteren 2012-13 hjalp vi noen rom-tiggere i Sandefjord med husly i huset ved siden av Salemkirken.  De kom fra denne landsbyen, og i 2014 ble det bestemt at vi skal hjelpe tiggerne som var i Sandefjord i deres egen landsby.

Det ble satt i gang seriøse undersøkelser om forholdene i landsbyen. Sammen med fadderorganisasjonen Star of Hope og Pingskyrkan i Arvika har vi bygget opp et SFO-tilbud for de fattigste barna i landsbyen. Dette ble igangsatt høsten 2015. Tanken er å bidra til at disse barna – som ofte dropper ut av skolen etter 4. klasse – skal fullføre 8 år på skole. Dermed kan vi håpe å bygge en ny fremtid for en utsatt og diskriminert folkegruppe.
Det er nå over 70 barn i dette tilbudet (2019).

Landsby-myndighetene stilte et eget bygg til disposisjon til formålet. Her er det blitt et servicesenter der landsbyens folk bl.a. kan vaske seg og vaske klær, lære å sy, mm.
Vi har også hjulpet til med innkjøp av vinterved til fattige familier (bildet).

Hver sommer reiser en gruppe ungdommer fra SalemUng til Romania for å være med å arrangere leir for de som går på SFO-tilbudet.  Det er utrolig populært!