Slideshow image

 Selve kurset som vi holder denne gangen, «7 kvelder for 2», er utarbeidet av Holy Trinity Brompton, som også har laget Alpha-kurset. Det er flere likhetstrekk mellom de to kursene. Som viktigheten av et måltid, god undervisning og mulighet for samtale underveis. Den største forskjellen er at det ikke vil være gruppesamtaler, men all samtale vil foregå innad i de enkelte parene. Godt hjulpet av en kursbok. 

Håpet er at samlivskurs er noe vi som menigheter i Sandefjord kan stå sammen om. Det kan ha ulike former, men drømmen er at dette arbeidet skal bli noe som vi sammen kan tilby både våre medlemmer, men også etter hvert at det skal kunne bli et tilbud til hele Sandefjord. 

 Samlivskurset er åpent for alle

  • Oppstart/sted: Onsdag 1. mars 2023.            
  • Kurset vil gå annenhver onsdag og avsluttes 24. mai.            
  • Tid: Kl. 19.00 – ca 21.30 i peisestua i Salemkirken 
  •  Pris: kr 1000 per par. Kan betales i tre bolker (400kr ved påmelding, 300 kr i april og 300 kr i mai). 
  • Plass til 15 par (vil være venteliste)

Påmelding åpner 1.Februar kl 20 - Følg linken til påmeldingen

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med kontoret 

TLF: 33 42 12 00

Mail: post@salemsandefjord.no