Menighetens arbeid blant pensjonister er konsentrert om et tirsdagstreff hver tredje uke.

Her samles i snitt 40-50 pensjonister og flere har hatt sin første kontakt med menigheten på disse samlingene.

Treffet er lagt opp med sang, andakt og bevertning. Under bevertningen kan det være opplesning, konkurranse og selvfølgelig – en trekning!

Tirsdagstreffet har også et misjons-engasjement, og samler inn penger til forskjellige prosjekter.